Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος
Alkanna graeca baeotica
Anthemis arvensis arvensis Ανθέμιδα η αρουραία
Allium sphaerocephalon arvense
Ammophila arenaria arundinacea
Asperula purpurea apiculata
Adonis annua annua Άδωνις ο ετήσιος
Anthemis ammanthus ammanthus Ανθεμίδα ο άμμανθος
Aquilegia ottonis amaliae
Acinos alpinus alpinus
Arabis alpina alpina
Anthyllis vulneraria alpestris
Adenostyles alliariae alliariae
Asphodelus albus albus
Achillea ageratifolia aizoon
Aremonia agrimonoides agrimonoides
Achillea ageratilofia ageratifolia
Ajuga orientalis aenesia
Alisma plantago-aquatica
Alisma lanceolatum