Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acinos suaveolens
Aconitum divergens
Aconitum lamarckii
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Actaea spicata
Adiantum capillus-veneris
Adonis cyllenea
Aegilops dichasians
Adonis flammeus Άδωνις ο φλογώδης
Aegopodium podagraria
Aeluropus lagopoides
Aeluropus littoralis
Aeonium arboreum
Aethionema carlsbergii
Aethionema cordatum
Aethionema iberideum
Aethionema orbiculatum
Aethionema polygaloides
Aethionema retsina
Agave americana