Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Allium flavum tauricum
Aquilegia ottonis taygatea
Arenaria filicaulis teddii
Andrachne telephioides telephioides
Alyssum nebrodense tenuicaule
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Aiolopus thalassinus thalassinus Αιολόπους ο θαλασσινός
Asperula aristata thessala
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Astragalus thracicus thracicus
Anthemis tinctoria tinctoria