Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dociostaurus jagoi jagoi Δοκιόσταυρος του Ζάγκο
Anthyllis montana jacquinii
Trachelium jacquinii jacquinii
Narcissus tazetta italicus
Silene italica italica
Ranunculus isthmicus isthmicus
Fritillaria thessala ionica
Serapias neglecta ionica
Podarcis taurica ionica Γουστέρα του Ιονίου
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο
Seseli libanotis intermedium
Blackstonia perfoliata intermedia Μπλακστόνια η ενδιάμεση
Centaurea euboica intermedia
Plantago major intermedia
Carlina vulgaris intermedia
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο
Platycleis intermedia intermedia Πλατυκλεΐς η ενδιάμεση
Saponaria sicula intermedia
Silene integripetala integripetala
Tephroseris integrifolia integrifolia