Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linum strictum spicatum
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Centaurea spinosa spinosa
Ononis spinosa spinosa
Pallenis spinosa spinosa
Echinops spinosissimus spinosissimus
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Trisetum flavescens splendens
Carduus macrocephalus sporadum
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Centaurea spruneri spruneri
Campanula spatulata spruneriana
Kickxia spuria spuria
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Silene multicaulis stenocalycina
Centaurea stenolepis stenolepis