Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Papaver somniferum somniferum
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Erophila verna spathulata
Linum hirsutum spathulatum
Campanula celsii spathulifolia
Campanula spatulata spatulata
Verbascum speciosum speciosum
Cerastium banaticum speciosum
Crocus speciosus speciosus
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Corvus monedula spermologus Κάργια
Silene pinetorum sphaciotica
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Ophrys sphegodes sphegodes
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Mentha spicata spicata