Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Heliotropium hirsutissimum
Heliotropium supinum
Helleborus cyclophyllus
Hemarthria altissima
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Heptaptera colladonioides
Heracleum orphanidis
Hermodactylus tuberosus
Herniaria cinerea
Herniaria degenii
Herniaria glabra
Herniaria hirsuta
Herniaria incana
Herniaria micrantha
Herniaria nigrimontium
Hesperis dinarica
Hesperis laciniata
Hesperis matronalis
Hesperis rechingeri