Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea pindicola pindicola
Trinia glauca pindica
Plantago media pindica
Luzula spicata pindica
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Hieracium pilosella pilosella
Hieracium hoppeanum pilisquamum
Lamium garganicum pictum
Orchis morio picta
Gnaphalium roeseri pichleri
Centaurea pichleri pichleri
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας
Verbascum phoeniceum phoeniceum
Polygala supina phodopea
Pterocephalus perrenis perrenis
Poa bulbosa perligulata
Scorzonera purpurea peristerica
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Scutellaria velenovskyi perhispida