Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Iberis saxatilis saxatilis
Aurinia saxatilis saxatilis
Pisum sativum sativum
Medicago sativa sativa
Pastinaca sativa sativa
Vicia sativa sativa
Silene conica sartorii
Allium guttatum sardoum
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Saxifraga juniperifolia sancta
Campanula albanica sancta
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Centaurea salonitana salonitana
Euphrasia salisburgensis salisburgensis
Hieracium cymosum sabinum
Centaurea rutifolia rutifolia
Paeonia mascula russii
Scutellaria rupestris rupestris
Silene sedoides runemarkii
Astragalus creticus rumelicus