Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium meteoricum
Allium melanantherum
Ajuga laxmannii
Aconitum divergens
Achillea depressa
Allium maniaticum
Allium macedonicum
Ajuga iva
Allium luteolum
Allium longanum
Ajuga genevensis
Acinos suaveolens
Allium integerrimum
Allium hymettium
Allium heldreichii
Acinos nanus
Achillea crithmifolia
Achillea aegyptiaca
Agrostis stolonifera
Allium goulimyi