Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polypogon maritimus subspathaceus
Podarcis erhardii subobscura Σιλιβούτι …
Dryopteris villarii submontana
Crocus sieberi sublimis
Centaurea cuneifolia sublanata
Lychnis flos-cuculi subintegra
Dianthus giganteus subgiganteus
Silene conica subconica
Centaurea subciliaris subciliaris
Myosotis sylvatica subarvensis
Rumex obtusifolius subalpinus
Myosotis alpestris suaveolens
Heliotropium suaveolens suaveolens
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Xanthium strumarium strumatium
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Crocus biflorus stridii
Linum strictum strictum