Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scleranthus uncinatus
Sclerochloa dura
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus
Scorpiurus muricatus
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Scorzonera cana
Scorzonera cretica
Scorzonera crocifolia
Scorzonera doria
Scorzonera elata
Scorzonera hispanica
Scorzonera lanata
Saponaria calabrica
Salvia grandiflora
Scorzonera parviflora
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga marginata
Senecio macedonicus