Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Erysimum mutabile
Erysimum naxense
Erysimum olympicum
Erysimum parnassi
Erysimum pectinatum
Erysimum pusillum
Erysimum raulinii
Erysimum rechingeri
Erysimum rhodium
Erythronium dens-canis
Erysimum moesiacum Ερύσιμο της Μοισίας
Eucalyptus camaldulensis Ευκάλυπτος
Eupatorium adenophorum
Euonymus europaeus Ευώνυμος Ευρωπαϊκός
Euonymus latifolius Ευώνυμος πλατύφυλλος
Euonymus verrucosus Ευώνυμος βαλκανικός
Euphorbia acanthothamnos
Euphorbia agraria
Euphorbia akenocarpa
Euphorbia aleppica