Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Papaver albiflorum
Paeonia parnassica
Phagnalon pygmaeum
Phagnalon graecum
Phacelurus digitatus
Parapholis filiformis
Peucedanum vourinense
Paspalum paspalodes
Peucedanum stridii
Phlomis floccosa
Peucedanum schottii
Phagnalon saxatile
Parvotrisetum myrianthum
Phalaris aquatica
Papaver stipitatum
Phalaris brachystachys
Phalaris canariensis
Phalaris coerulescens
Panicum repens
Peucedanum palustre