Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phacelurus digitatus