Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus onobrychis
Astragalus physocalyx
Astragalus pubiflorus
Astragalus purpureus
Astragalus sericophyllus
Astragalus sirinicus
Astragalus spruneri
Astragalus taygeteus
Astragalus vesicarius
Asyneuma canescens
Asyneuma giganteum
Asyneuma limonifolium
Athamanta albanica
Athamanta arachnoidea
Athamanta densa
Athamanta macedonica
Atriplex halimus Ατρίπληξ η άλιμος
Atriplex hastata Ατρίπλεξ ο άστατος
Athyrium filix-femina
Atractylis gummifera