Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Medicago disciformis
Medicago globosa
Medicago intertexta
Medicago littoralis
Medicago lupulina
Medicago marina
Medicago minima
Medicago orbicularis
Medicago praecox
Medicago prostrata
Medicago rigidula
Medicago rugosa
Medicago scutellata
Medicago truncatula
Medicago turbinata
Melampyrum ciliatum
Melampyrum heracleoticum
Melampyrum sylvaticum
Medicago murex Μηδική η πορφύρα
Medicago polymorpha Μηδική η πολύμορφη