Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Milium vernale montanum
Myosotis alpestris mrkvickana
Malcolmia flexuosa naxensis
Melissa officinalis officinalis
Myosotis refracta paucipilosa
Muscari pulchellum pulchellum
Mentha pulegium pulegioides
Matthiola longipetala pumilio
Myosotis ramosissima ramosissima
Myosotis refracta refracta
Medicago sativa sativa
Malcolmia macrocalyx scyria
Minuartia setacea setacea
Mentha spicata spicata
Minuartia setacea stojanovii
Myosotis alpestris suaveolens
Myosotis sylvatica subarvensis
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Minuartia verna thessala
Melica transsilvanica transsilvanica