Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lysimachia vulgaris vylgaris
Lactuca viminea viminea
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Leontodon taraxacoides taraxacoides
Luzula sylvatica sylvatica
Lychnis flos-cuculi subintegra
Linum strictum strictum
Lamium garganicum striatum
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Linum strictum spicatum
Linum hirsutum spathulatum
Linum capitatum serrulatum
Limonium vulgare serotinum
Lolium rigidum rigidum
Lactuca viminea ramosissima
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Linum punctatum pycnophyllum
Lapsana communis pisidica
Luzula spicata pindica
Lamium garganicum pictum