Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium fontanum vulgare
Crepis viscidula viscidula
Cirsium arvense vestitum
Centaurea napulifera velenovskyi
Centaurea urvilei urvilei
Corydalis rutifolia uniflora
Centaurea tymphaea tymphaea
Centaurium erythraea turcicum
Callitriche truncata truncata
Cirsium creticum triumfetti
Convolvulus tricolor tricolor
Campanula topaliana topaliana
Centaurea orphanidea thessala
Convolvulus althaeoides tenuissimus
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι
Crepis tectorum tectorum
Centaurea rhenana tartarea
Carex sylvatica sylvatica
Calendula suffruticosa suffruticosa