Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Echinophora tenuifolia sibthorpiana
Erophila verna spathulata
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus
Echinops spinosissimus spinosissimus
Echinops sphaerocephalus taygeteus
Epilobium tetragonum tetragonum
Euphorbia esula tommasiniana
Erophila verna verna
Erodium sibthorpianum vetteri
Euphorbia characias wulfenii