Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tetragonolobus wiedemannii Τετραγωνόλοβος του Βίντεμαν
Taraxacum gionense
Teucrium brevifolium
Taraxacum gracilens
Taraxacum graecofontanum
Teucrium cuneifolium
Taraxacum hoppeanum
Taraxacum aleppicum
Taraxacum megalorhizon
Thapsia garganica
Teucrium francisci-werneri
Teucrium halacsyanum
Teucrium kotschyanum
Teucrium massiliense
Teucrium microphyllum
Taraxacum nudum
Taraxacum officinale
Tamarix smyrnensis Ταμάριξ ο Σμυρναίος
Taraxacum parnassicum
Thesium parnassi