Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lemna minuscula
Lemna trisulca
Lens culinaris
Lens ervoides
Lens nigricans
Lens orientalis
Leontice leontopetalum
Leontodon cichoraceus
Leontodon graecus
Leontodon hellenicus
Leontodon tuberosus
Leonurus cardiaca
Leonurus marrubiastrum
Lepidium latifolium
Lepidium perfoliatum
Lepidium sativum
Lepidium campestre Λεπίδιο το πεδινό