Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex panicea
Chaerophyllum heldreichii
Campanula cymaea
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός
Carex pendula
Cephalanthera cucullata
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cephalaria ambrosioides
Carex riparia
Carex rostrata
Cephalaria tenuiloba
Cephalorrhynchus tuberosus
Carex sempervirens
Campanula thessala
Cerastium runemarkii
Cerastium candidissimum
Conyneforus articulatus