Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula andrewsii andrewsii
Cyclamen graecum anatolicum
Convolvulus althaeoides althaeoides
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Centaurea alba albanica
Campanula aizoon aizoon
Campanula aizoon aizoides
Centaurea affinis affinis
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου
Centaurium tenuiflorum acutiflorum Κενταύριο το οξύφυλλο
Cardamine raphanifolia acris
Centaurea achaia achaia
Campanula garganica acarnanica
Centaurea subciliaris acarnanica
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Carduus personata ablidus
Centaurea huljakii
Centaurea heldreichii
Campanula merxmuelleri