Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Onobrychis montana macrocarpa
Silene vulgaris macrocarpa
Thymus rechingeri macrocalyx
Malcolmia macrocalyx macrocalyx
Minuartia glomerata macedonica
Viola macedonica macedonica
Satureja montana macedonica
Ballota hispanica macedonica
Minuartia hybrida lydia
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Luzula luzuloides luzuloides
Solanum luteum luteum
Ophrys lutea lutea
Vicia lutea lutea
Catananche lutea lutea
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου
Ophrys aegaea lucis
Cyperus longus longus
Potentilla geoides longisepala
Leontodon taraxacoides longirostris