Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Silene scwarzenbergeri
Silene sedoides runemarkii
Silene sedoides sedoides
Silene sicula
Silene sieberi
Silene spergulifolia
Silene spinescens
Silene squamigera
Silene succulenta
Silene supina
Silene taygetea
Silene trinervia
Silene ungeri
Silene variegata
Silene viridiflora
Silene vulgaris angustifolia
Silene vulgaris commutata
Silene vulgaris macrocarpa
Silene vulgaris prostrata
Silene vulgaris sufrutescens