Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Romulea bulbocodium
Romulea columnae
Romulea linaresii
Romulea ramiflora
Rorippa pyrenaica
Rorippa sylvestris
Rorippa thracica
Rosularia serrata
Rubia peregrina
Rubia tenuifolia
Rubia tinctorum
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Rumex acetosella acetoselloides
Rumex acetosella multifidus
Rumex alpestris
Radiola linoides
Rumex balcanicus
Rumex bucephaloforus aegaeus
Rumex bucephaloforus graecus