Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Peucedanum oreoselinum
Peucedanum palustre
Peucedanum schottii
Peucedanum stridii
Peucedanum vittijugum vittijugum
Peucedanum vourinense
Phacelurus digitatus
Phagnalon graecum
Phagnalon pygmaeum
Phlomis floccosa
Phagnalon rupestre
Phagnalon saxatile
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Phalaris aquatica
Phalaris arundinacea arundinacea
Phalaris brachystachys
Phalaris canariensis
Phalaris coerulescens
Phalaris minor
Phleum arenarium