Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ornithopus pinnatus Ορνιθόπους ο πτερωτός
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Origanum vetteri Ρίγανη η Βεττέριος
Opuntia ficus-indica Φραγκοσυκιά