Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Helichrysum doerfleri
Haplophyllum coronatum
Helichrysum amorginum
Helianthus tuberosus
Haplophyllum buxbaumii
Hemarthria altissima
Helleborus cyclophyllus
Helianthus annuus
Heliotropium supinum
Heliotropium suaveolens suaveolens
Helianthemum salicifolium
Heptaptera colladonioides
Heracleum orphanidis
Haplophyllum boissieranum
Heracleum sphondylium ternatum
Hermodactylus tuberosus
Herniaria cinerea
Hainardia cylindrica
Heliotropium hirsutissimum