Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Festuca valesiaca
Festuca valida leilaensis
Festuca varia
Festuca violacea handelii
Festuca vizzavonae
Festucopsis sancta
Festuda paniculata paniculata
Fibigia clypeata
Fibigia eriocarpa
Fibigia lunarioides
Filago aegaea aegaea
Filago aegaea aristata
Filago contracta
Filago cretensis cretensis
Filago cretensis cycladum
Filago eriocephala
Filago eriosphaera
Filago pyramidata
Filago vulgaris
Filipendula ulmaria ulmaria