Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium polyspermum Χηνοπόδιο το πολύσπερμο
Chenopodium opulifolium Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Ceratonia siliqua Χαρουπιά
Chamaecytisus hirsutus Χαμαικύτισος ο χνουδωτός