Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Iberis pruitii Ιβερίδα η προυίτιος
Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο
Iberis sempervirens
Illecebrum verticillatum
Impatiens noli-tangere
Imperata cylindrica
Inula candida candida
Inula pseudolimonella
Inula candida limonella
Inula conyza
Inula crithmoides
Inula ensifolia
Inula germanica
Inula hirta
Inula oculus-christi
Inula britannica
Inula salicina aspera
Inula subfloccosa
Iberis umbellata
Iberis saxatilis saxatilis