Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Centaurea paxorum Κενταύρια των Παξών
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Centaurium tenuiflorum acutiflorum Κενταύριο το οξύφυλλο
Centaurium maritimum Κενταύριο το παραθαλάσσιο
Centaurium spicatum Κενταύριο το σταχυώδες
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Centaurium pulchellum Κενταύριο το ωραίο
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Cerastium brachypetalum atheniense Κεράστιο το Αθηναϊκό
Cerastium brachypetalum corcyrense Κεράστιο το Κερκυραϊκό
Cerastium illyricum crinitum Κεράστιο το Σύκομο
Cerastium dubium Κεράστιο το αμφίβολο
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Cerastium dichotomum Κεράστιο το διχότομο
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Cerastium illyricum decrescens Κεράστιο το ελλατούμενο
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον