Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cerambyx cerdo Κεράμβυξ ο κέρδος
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Cerastium brachypetalum atheniense Κεράστιο το Αθηναϊκό
Cerastium brachypetalum corcyrense Κεράστιο το Κερκυραϊκό
Cerastium illyricum crinitum Κεράστιο το Σύκομο
Cerastium dubium Κεράστιο το αμφίβολο
Cerastium scaposum Κεράστιο το αφυλλόβλαστο
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Cerastium dichotomum Κεράστιο το διχότομο
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Cerastium illyricum decrescens Κεράστιο το ελλατούμενο
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Cerastium illyricum illyricum Κεράστιο το ιλλυρικό
Cerastium illyricum comatum Κεράστιο το κομοφέρον
Cerastium pedunculare Κεράστιο το ποδισκοφόρο
Cerastium glomeratum Κεράστιο το συμπαγές
Cerastium gracile Κεράστιο το χαρίεν
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου
Cerastium brachypetalum doerfleri Κεράστιο του Ντοέρφλερ