Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Anas strepera Καπακλής
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Abies cephalonica Κεφαλλονίτικο έλατο
Anas crecca Κιρκίρι
Alnus glutinosa Κλήθρο
Alnus incana incana Κλήθρο της Ροδόπης
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Athene noctua Κουκουβάγια
Arbutus unedo Κουμαριά
Aquila pomarina Κραυγαητός
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο