Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cirsium candelabrum
Cirsium creticum creticum
Cirsium creticum dictaeum
Cirsium creticum triumfetti
Cirsium eriophorum
Cirsium heldreichii euboicum
Cirsium heldreichii heldreichii
Cirsium hypopsilum
Cirsium ligulare
Cirsium mairei
Cirsium morinifolium
Cirsium tymphaeum
Cirsium vulgare
Centaurea argentea
Cistanche phelypaea
Centaurea armoracifolia
Centaurea athoa athoa
Citrullus colocynthis
Cladium mariscus
Corydalis integra