Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα