Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Anthoxanthum ovatum Ανθόξανθο το ωοειδές
Anthoxanthum gracile Ανθόξανθο το χαρίεν
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthyllis tetraphylla Ανθυλλίδα η τετράφυλλη
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthemis segetalis Ανθεμίδα …
Anthemis tomentella Ανθεμίδα …
Anthemis brachmannii Ανθεμίδα του Μπράτσμαν
Anthemis chia Ανθεμίδα της Χίου
Anthemis ruthenica Ανθεμίδα της Ρουθηνίας
Anthemis ammanthus ammanthus Ανθεμίδα ο άμμανθος
Anthemis pseudocotula rotata Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Anthemis scopulorum Ανθεμίδα η σκοπελώδης
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Anthemis rigida rigida Ανθεμίδα η νύσσουσα
Anthemis filicaulis Ανθεμίδα η νηματόβλαστη
Anthemis melanolepis Ανθεμίδα η μελανόλεπις
Anthemis glaberrima Ανθεμίδα η λειάζουσα