Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Fumana procumbens Φουμάνα η έρπουσα
Fumana ericoides Φουμάνα η ερικοειδής
Fumana thymifolia Φουμάνα η θυμαρόφυλλη
Fumana laevipes Φουμάνα η λειόποδη
Fumana aciphylla Φουμάνα η οξύφυλλη
Fumana bonapartei Φουμάνα μποναπαρτέι
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Opuntia ficus-indica Φραγκοσυκιά
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Chamaemelum mixtum Χαμαίμηλο
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός