Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Apium graveolens
Butomus umbellatus
Cachrys ferulacea
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis varia
Calamintha cretica
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta
Calendula suffruticosa suffruticosa
Allium ferrinii
Campanula celsii parnesia
Campanula celsii carystea
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Callitriche stagnalis
Allium flavum tauricum
Carex flacca serrulata