Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Emberiza hortulana Βλάχος
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Aythya nyroca Βαλτόπαπια
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλητάρα
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
Irania gutturalis Ασπρολαίμης
Oenanthe hispanica Ασπροκώλα
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Larus argentatus heuglini Ασημόγλαρος του Χεούγλι
Larus argentatus michahellis Ασημόγλαρος του Μιχαέλλις
Larus argentatus cachinans Ασημόγλαρος ο καγχάζων