Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Thymus striatus
Thymus teucrioides alpinus
Thymus teucrioides candilicus
Thymus teucrioides teucrioides
Thymus thracicus
Teucrium halacsyanum
Teucrium kotschyanum
Tolpis barbata
Tolpis virgata
Tordylium aegaeum
Tordylium apulum
Tordylium hirtocarpum
Tordylium officinale
Tordylium pestalozzae
Torilis arvensis arvensis
Torilis arvensis elongata
Torilis arvensis neglecta
Torilis arvensis purpurea
Torilis leptophylla
Trifolium badium