Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Silene taygetea
Silene trinervia
Silene ungeri
Silene variegata
Silene viridiflora
Silene vulgaris angustifolia
Silene vulgaris commutata
Silene vulgaris macrocarpa
Silene vulgaris prostrata
Silene vulgaris sufrutescens
Silene vulgaris vourinensis
Silene vulgaris vulgaris
Silene waldsteinii
Sinapis alba alba
Sinapis alba dissecta
Sinapis alba mairei
Sinapis arvensis
Sison amomum
Sisymbrium altissimum
Saccharum strictum