Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Sedum sediforme
Sedum sexangulare
Sedum stefco
Sedum stellatum
Sedum telephium
Sedum tristriatum
Sedum tuberiferum
Sedum tymphaeum
Sedum urvilei
Selaginella denticulata
Selaginella helvetica
Selinum silaifolium
Sempervivum ciliosum
Sempervivum kindingeri
Scleranthus perennis dichotomus
Scleranthus annuus verticillatus
Saxifraga adsendens parnassica
Scleranthus annuus polycarpos
Scleranthus annuus delortii
Saxifraga adsendens discolor