Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Alyssum gustavssonii
Alyssum handelii
Achillea ligustica
Alyssum idaeum
Achillea ambrosiaca
Alyssum lesbiacum
Althaea cannabina
Alyssum montanum repens
Alyssum montanum scardicum
Alyssum murale
Althaea armeniaca
Alyssum obtusifolium helioscopioides
Alyssum pichleri
Alyssum pulvinare
Alchemilla gracilis
Alchemilla gorcensis
Adonis cyllenea
Alopecurus vaginatus
Alchemilla glaucescens
Alopecurus gerardii