Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Podarcis erhardii amorgensis Σιλιβούτι της Αμοργού
Podarcis erhardii erhardii Σιλιβούτι
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος
Punica granatum Ροδιά
Prunus persica Ροδακινιά
Proterorhinus marmoratus Ρινογωβιός
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Pyrgus cinarae Πύργος ο σταχτύς
Podisma pedestris pedestris Πόδισμα …
Pyrgomorha conica conica Πυργομόρφη η κωνική
Pyracantha coccinea Πυράκανθος
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Ptilostemon chamaepeuce Πτιλοστήμων η Χαμαιπεύκη
Pteronemobius heydeni Πτερονεμόβιος του Χέϋδεν
Pteronemobius gracilis Πτερονεμόβιος ο χαρίης
Pterocephalus brevis Πτεροκέφαλος ο βραχύς
Prionotropis appula Πριονοτρόπις …
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα