Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Daucus broteri
Dactylorhiza saccifera
Dianthus formanekii
Dianthus diffusus
Datura stramonium
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus deltoides degenii
Datura metel
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza cordigera
Dianthus cruentus
Dianthus cinnamomeus
Datura innoxia
Dianthus carthusianorum
Dianthus capitatus adrzejowskianus
Datisca cannabina
Dactylorhiza pindica
Dianthus brachyzonus
Dianthus biflorus
Dasypyrum villosum