Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι
Cymodocea nodosa Κυμοδοκέα η επιγονάτειος
Cydonia oblonga Κυδωνιά
Crepis dioscoridis dioscoridis Κρηπίς του Διοσκουρίδη
Crepis micrantha Κρηπίς η μικρανθίς
Crataegus monogyna azarella Κραταιγός ο μονόγυνος
Cornus mas Κρανιά
Crataegus heldreichii Κράταιγος του Χελντράιχ
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου
Crataegus rhipidophylla Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος
Crataegus pentagyna Κράταιγος ο πεντάγυνος
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Crataegus azarolus Κράταιγος ο αζαρόλος
Cuculus canorus Κούκος
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Carassius carassius Κουτσουράς
Cercis siliquastrum Κουτσουπιά
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corone corone Κουρούνα
Corvus corone sardonius Κουρούνα